PŘIHLÁŠKA DO HNUTÍ SENIOŘI 21

Politické hnutí Senioři 21 (dále jen hnutí) se sídlem Ostrava, Slavíkova 1390/4 IČO 09607684 číslo registrace MV-140218-4/OV-2020 jakožto správce osobních údajů tímto informuje dle  Nařízení EU č. 2016/679 o  ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s přijímacím řízením do hnutí a případným následným členstvím v hnutí, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.  Při zpracování osobních údajů se snažíme postupovat vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly dobře zabezpečeny a nemohly být zneužity. V případě, že jste nám poskytli Vaše osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo jej kdykoliv odvolat za Vaše osobní údaje považujeme jméno, příjmení, datum narození, bydliště, Váš doručovací email a Vaše telefonní číslo. Vaše osobní údaje vyžadujeme také z toho důvodu, že jsou nutné k registraci člena ve smyslu zákona o politických stranách. Tyto údaje užíváme výhradně za účelem identifikace a evidence člena a za účelem jeho kontaktování v záležitostech z takového členství vyplývajících Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dubu trvání Vašeho členství v hnutí, nebo do Vašeho odvolání osobních údajů u nás vedených.

Účet pro zaslání členského příspěvku ve výši 250-, Kč odešlete na č. ú. 2100005/5500. VS: datum narození bez teček

P Ř I H L Á Š K A

Tímto se přihlašuji do politického hnutí Senioři 21. Budu dodržovat stanovy a aktivně se zapojím do politického dění hnutí Senioři 21.