PROHLÁŠENÍ KE SPOLUPRÁCI

 Vážení senioři, důchodci,

v nedávné době jsme vás seznámili s úspěšným založením nového politického subjektu Senioři 21. Po až nečekaně kladné odezvě, jsme se rozhodli, že budeme naše seniory nadále informovat o naší činnosti, která směřuje k úspěchu v letošních parlamentních volbách.

Proč jsme vznikli? Tato otázka může být úsměvná pro značnou část důchodců, protože třicet let devastace České republiky, musel zaznamenat každý občan ČR, i kdyby měl nasazeny černé brýle. Při zajišťování schvalujících podpisů na petici, která je nutná pro založení politického hnutí, nám bylo naopak vytýkáno, že hnutí mělo vzniknout již dávno, a nemuselo dojít k takovému nevratnému rozkradení republiky. Zde připomínáme, že v rukách cizího kapitálu jsou naše banky, pojišťovny, automobilový průmysl pivovary atd. Dokonce i naši vodu vlastní zahraniční investor. Suma sumárum, když připočteme přes dva biliony Kč. dluhů, tak se sklopenýma očima konstatujeme, že ČR je na tom nedobře.
     My pro seniory

 Pokusíme se dostat do parlamentu, co možná nejvíce seniorů, kteří pak silou svých hlasů budou hájit zájmy důchodců, včetně invalidních důchodců.

Rozhodně nemáme ambice sestavovat vládu, ale nemíníme mlčet při projednávání jakéhokoliv zákona. Naše životní zkušenosti nás k tom opravňují. Prioritou Seniorů bude znovuvytvoření důchodového fondu, který může být v budoucnu jistotou k vyplácení důchodů. Do tohoto fondu vrátit tři sta šedesát miliard, které byly p. Klausem použity, údajně na výstavbu a opravu dálnic. Dalším důležitým bodem našeho politického programu je věk odchodu do důchodu. Hranice šedesáti pěti let je pro nás maximální. Udržitelnost vyplácení důchodů nevidíme v posouvání této hranice. Stát má jiné a účinnější prostředky, jak populaci omladit. Například by se měl vrátit ke známé skutečnosti, že rodina je základem státu. V praxi by to znamenalo podporu manželských párů při zajištění jejich bydlení, které je dnes pro ně absolutně nedostupné, navýšení dětských přídavků, samozřejmě pro páry s pracovní minulostí, nebo s perspektivou, že tyto náklady budou pro stát rentabilní. A když už budou děti, tak musí být pro ně i jesle a školky, aby mladí mohly pracovat a tím i plnit státní důchodový fond. Říkáte si, nic nového pod sluncem, to už tady bylo. Ano, bylo za socialismu, a ať se to někomu líbí, nebo nelíbí, je to tak, že i tento režim měl hodně pozitivního pro dnešní seniory. No, a to pozitivní bychom měli dnes uplatnit v našem nepříliš vydařeném kapitalismu, a nevymýšlet dávno vymyšlené.
Zdravotnictví je další problém, který nesmíme odsouvat, protože právě díky úrovni zdravotnictví se našim seniorům zkracuje či prodlužuje život. Čekací lhůty na odborné vyšetření jsou někdy hlavní příčinou zhoršení zdraví seniora. Problém s léčivy je všeobecně známý. Stát musí vyřešit nedostatek lékařů, stomatologů, aby senioři nemuseli jezdit za ošetřením několik desítek kilometrů. Pokud lékař čerpá kapitační platbu, pak by také měl být pacientu dostupný, byť jen na telefonu.

Inflace. Koronavir více zdržuje seniory doma, a když už se vydají za nutným nákupem, nestačí se divit, co všechno podražilo, a jak moc. Musíme s povděkem konstatovat, že vláda opět navýšila důchody, jenže tady opět vzniká otázka, proč se pořád navyšuje procentem, a ne všem stejně. Při tak veliké inflaci to nízkopříjmoví důchodci nemají šanci finančně zvládnout. Argumentace, že vysoce příjmoví důchodci více přispívali do důchodového fondu, a proto dnes více čerpají, je naprosto lichá, protože zásluhovost byla každému určena výměrem důchodu a za další, žádný důchodový fond neexistuje. My říkáme, inflace je stejně velká pro všechny důchodce, a proto by se mělo navyšovat všem stejně.

Revize neziskovek.

Ne všechny neziskovky pracují ve prospěch například lidí. Je hodně neziskovek, které byly založeny pro bohulibou činnost a dneska jsou z nich „vítači“ migrantů, nebo sponzoři exotických zájezdů do Brazilských pralesů.

JAK NÁM MOHOU NAŠI DŮCHODCI POMOCI V PŘEDVOLEBNÍ KAMPANI A VE VOLBÁCH?

1) Všichni senioři (důchodci) půjdou k volbám a dají Seniorům 21 svůj hlas. Ti, kteří z různých zdravotních důvodů nedojdou do volební místnosti, požádají volební komisi o volební urnu do místa bydliště.

2) Prosíme seniory důchodce, kteří budou mít povědomí o činnosti Seniorů 21, aby tyto poznatky předávali ve svých rodinách a svým kamarádům.

3) Každý důchodce se musí dozvědět, že přichází doba, kdy i senioři budou rozhodovat, kterým směrem se ČR vydá.

4) Veškeré podněty, které by mohly pomoci Seniorům 21 ve volbách, zasílejte na e-mail:      info@seniori21.cz

5) Nutně potřebujeme i peníze pro zaplacení devatenácti tisíc korun každému kraji 14 x19 000 = 266 000 Kč. Dále potřebujeme tiskárny, papíry, náplně do tiskáren. Žádáme o jakýkoliv příspěvek v Kč., který může pomoci Seniorům do Parlamentu ČR. Své příspěvky zasílejte na účet u Raiffeisenbank. Všem přispěvovatelům předem děkujeme.

č.ú.:                       21000018/5500

Senioři hlaste se na kandidátku ze všech krajů ČR! Podpoříte tak dobrou věc.

Za Seniory 21              Jaromír Fojtík, předseda